Fizjoterapia w sporcie

Osoby uprawiające sport rekreacyjnie, mogą cieszyć się korzyściami płynącymi z uprawiania aktywności fizycznej- jeżeli dbają o regenerację to rzadko zgłoszą się do fizjoterapeuty z powodu kontuzji.
W przypadku osób uprawiających sport wyczynowo, kiedy dla kolejnego rekordu przekraczają granice własnego ciała często prowadzi to do przeciążeń i urazów w narządzie ruchu.

Największym wyzwaniem dla zespołu treningowego, w tym zawodnika i fizjoterapeuty jest prewencja urazów. Mając na myśli optymalizację wyników sportowych mamy na myśli wczesne wykrywanie i usuwanie czynników posturalnych czy niwelowanie stereotypii ruchowych które mogą predysponować zawodnika do urazu.

Jeżeli uraz sportowy już wystąpi to diagnoza stawiana na podstawie wywiadu, diagnostyki różnicowej i odpowiednich testów klinicznych, do tego wspomagana badaniem USG pozwala na precyzyjne leczenie oraz ocenę czasu gojenia się tkanek i pełnego powrotu do sportu.

Umów wizytę

Skontaktuj się z naszą rejestracją w celu umówienia wizyty z Fizjoterapeutą.