Logopedia

Logopedia jest nauką zajmującą się profilaktyką, diagnozą oraz terapią zaburzeń
rozwoju mowy, a przede wszystkim korektą wad wymowy, odbudowywaniem, usprawnianiem
i stymulowaniem procesu komunikacji dzieci i dorosłych.
Przyczyny wad wymowy:

 • Zmiany anatomiczne narządów mowy i jamy ustnej, do których należą wady zgryzu,
  nieprawidłowa budowa podniebienia, krótkie wędzidełko, zbyt duży język, przerośnięty
  trzeci migdał, skrzywienie przegrody nosowej,
 • Problemy związane z narządem słuchu,
 • Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego,
 • Nieodpowiednie działanie narządów artykulacyjnych,
 • Niewłaściwe wzorce wymowy.Przyczyny rozpadu mowy:
 • Uszkodzenia struktur korowych mózgu odpowiedzialnych za proces mówienia – afazja.Czym zajmuje się neurologopeda:
 • Kompleksową diagnozą logopedyczną,
 • Terapią logopedyczną,
 • Profilaktyką zaburzeń mowy,
 • Terapią neurologopedyczną osób z uszkodzeniami mózgu na skutek udarów, guzów
  mózgu, uszkodzeń mechanicznych i chorób neurologicznych.

Kompleksowa diagnoza logopedyczna – jest to ocena stopnia rozwoju mowy pacjenta z
wykorzystaniem testów, kwestionariuszy diagnostycznych połączona z wywiadem z
rodzicami/ opiekunem.
Obejmuje m.in. takie elementy jak:

 • Ocena budowy i sprawności narządów artykulacyjnych (wargi, język, podniebienie)
 • Ocena czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy (gryzienie, żucie,
  połykanie),
 • Ocena prawidłowego oddechu,
 • Ocena wymowy (tempo mowy, płynność i prozodię mowy, prawidłową realizację
  poszczególnych głosek),
 • Badanie słuchu fonemowego (umiejętność różnicowania głosek o zbliżonych
  cechach artykulacyjnych i akustycznych oraz analizy i syntezy słuchowej
  wyrazów),
 • Ocena rozumienia mowy i nadawania mowy (mówienie).

Terapia logopedyczna obejmuje:
Korygowanie wad wymowy tj:

 • Seplenienia (nieprawidłowej realizacji głosek s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż),
 • Rotacyzmu (braku lub nieprawidłowej artykulacji głoski „r”),
 • Kappacyzmu i gammacyzmu (nieprawidłowej artkulacji głosek k i g),
 • Betacyzmu (nieprawidłowej wymowy głosek p i b),
 • Lambdacyzmu (nieprawidłowej artykulacji głoski l),
 • Jąkania – zaburzenie płynności mowy,
 • Giełkotu – organiczne zaburzenie centralnego mechanizmu mowy charakteryzujące się szybkim tempem mówienia, powtarzaniem, opuszczaniem sylab w mowie i piśmie,
 • Alalii – brak mowy na skutek uszkodzonych struktur korowych jeszcze przed rozwojem mowy (afazja dziecięca),
 • Afazji – częściowa lub całkowita utrata umiejętności posługiwania się językiem na skutek uszkodzenia mózgu,
 • Dysartii – zaburzenie mowy wynikające z uszkodzenia ośrodku i dróg nerwowych unerwiających narządy mowy,
 • Mowy bezdźwięcznej,
 • Terapii mowy na tle zakłóceń i zaburzeń układu nerwowego (np. opóźniony rozwój mowy, autyzm).

Umów wizytę

Skontaktuj się z naszą rejestracją w celu umówienia wizyty z Fizjoterapeutą.

Jąkanie jest wadą wymowy przejawiającą się zaburzeniami płynności mowy na
skutek występowania skurczów mięśni biorących udział w mowie. U jąkającego się
występują poza tym pewne zmiany psychiczne, związane z procesem komunikowania
się z ludźmi, a więc lęk przed mówieniem i unikanie kontaktów mownych z otoczeniem.
Jednym z najczęstszych objawów jąkania są skurcze mięśni oddechowych –
powodują one zaburzenia w oddychaniu, polegające na zatrzymaniu oddechu, na
sapaniu przy szeroko otwartych ustach i na nieregularnym oddychaniu.
Skurcze mięśni fonacyjnych (krtaniowych) uniemożliwiają otwarcie lub
zamknięcie głośni, co utrudnia wydobycie się głosu.
Skurcze mięśni narządów artykulacyjnych, mające charakter foniczny,
powodują przerwy w mowie, ponieważ uniemożliwiają wykonanie odpowiedniego
ruchu warg, języka czy dolnej szczęki, natomiast przy skurczach klonicznych ten sam
ruch zostaje powtórzony parokrotnie.
Często jąkaniu towarzyszy podwyższone napięcie mięśniowe, którego skutkiem
jest występowanie niezamierzonych współruchów – tików, gestów, mimiki twarzy.
Terapia jąkania polega na niwelowaniu widocznych, jak i niewidocznych
objawów, a więc eliminację lęku przed mówieniem (logofobii), poprawę płynności
mowy oraz obniżenie napięcia mięśniowego.

Metody wykorzystywane w terapii:

 • Ćwiczenia oddechowe,
 • Ćwiczenia miękkiego startu mowy,
 • Ćwiczenia emisyjne na samogłoskach,
 • Ćwiczenia z ruchem wspomagającym ręki (metoda Zofii Engiel),
 • Psychoterapia,
 • Desensybilizacja i desensytyzacja.

jąkanie, neurologopeda, opóźnienia w rozwoju mowy (brak mowy), afazja, wędzidełko, podniebienie, język, mowa, połykanie, dyslalia, oddech, udar, rotacyzm.