Terapia Sensoryczna

Terapia Sensoryczna w Przeworsku

( Terapia SI ) ma na celu usprawnienie funkcjonowania układu nerwowego poprzez dostarczenie dziecku kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych. Prawidłowo prowadzona terapia wpływa na zmianę zachowania dziecka w sferze motorycznej, emocjonalnej, poprawia umiejętności językowe, a przede wszystkim wpływa na lepszą efektywność uczenia się.
Terapia SI ma formę zabawy, ćwiczenia dostosowane są do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości poznawczych oraz jego samopoczucia. Dziecko nie uczy się konkretnych umiejętności, ale usprawnia pracę bazowych systemów zmysłowych, które leżą u podłoża tych umiejętności.
Czas trwania terapii jest zawsze dostosowany do dziecka i jego rodziny i zależy od wielu czynników między innym od stopnia zaburzenia, od częstotliwości zajęć od współpracy rodziców, a także od samej motywacji dziecka do podejmowania ćwiczeń. Zazwyczaj jednak terapia trwa od 6 miesięcy do 2 lat.

U niemowląt i dzieci do 3 roku życia rozpoznajemy zaburzenia samoregulacji, które mogą objawiać się poprzez trudności w regulacji emocji i zachowań (także motorycznych) w odpowiedzi na dopływające bodźce sensoryczne.

Terapia Sensoryczna w Przeworsku

Niepokojące zachowania u niemowląt i małych dzieci, na które należy zwrócić uwagę to np.:

 • Problemy ze snem i zasypianiem
 • Trudności z wyciszeniem się, uspokojeniem, częste marudzenie, płaczliwość
 • Trudności w karmieniu, problemy z jedzeniem
 • Złe reagowanie na codzienne zabiegi pielęgnacyjne jak czesanie, mycie, obcinanie paznokci, mycie zębów, czyszczenie nosa, uszu
 • Gryzienie, szczypanie siebie i innych, uderzanie głową o przedmioty
 • Obniżony lub podwyższony stan pobudzenia
 • Niechęć do przytulania
 • Duża wrażliwość na dźwięki lub światło
 • Wszelkie zachowania trudne i niezrozumiałe dla rodzica

Zaburzenia integracji sensorycznej najczęściej objawiają się:

 • Opóźnionym rozwojem mowy
 • Obniżoną lub nadmierną wrażliwością na bodźce
 • Spadkiem poziomu koordynacji ruchowej
 • Nieprawidłową aktywnością ruchową
 • Trudnościami w zachowaniu codziennym
 • Niewłaściwym poziomem uwagi

Powyższe trudności są rozpoznawane zarówno u dzieci w normie intelektualnej z trudnościami w uczeniu się jak i z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, mózgowym porażeniem dziecięcym.

Terapia sensoryczna przeworsk

Umów wizytę

Terapia sensoryczna Przeworsk

Skontaktuj się z naszą rejestracją aby zaplanować wizytę z Terapeutą Sensorycznym

Terapia Sensoryczna Przeworsk, Terapia SI Przeworsk, Terapeuta SI w Przeworsku, Psycholog dziecięcy przeworsk